Thursday, November 18, 2004

奇文共賞

有 環 保 分 子 到 立 法 會 抗 議 紅 灣 半 島 可 能 拆 卸 , 說 會 製 造 大 量 建 築 廢 料 , 我 覺 得 香 港 有 些 環 保 分 子 做 事 情 已 經 走 過 了 頭 。 拆 卸 房 屋 會 製 造 建 築 廢 料 , 這 是 不 是 說 香 港 就 不 該 市 區 重 建 ? 製 造 建 築 廢 料 會 有 甚 麼 問 題 ? 實 際 上 這 些 廢 料 都 是 填 海 的 好 材 料 , 今 日 的 垃 圾 堆 填 區 就 是 將 來 的 土 地 , 香 港 地 小 人 多 , 多 製 造 幾 個 垃 圾 堆 填 區 , 將 來 多 一 些 土 地 , 有 甚 麼 不 好 ? 今 日 我 家 對 面 就 是 一 大 片 由 垃 圾 堆 填 出 來 的 大 草 地 , 面 對 青 翠 的 綠 草 地 , 賞 心 悅 目 。
曾 淵 滄
蘋果日報 18/11/2004

好呀, 不如拆左國金, 擎天半島之類啦, 督眼督鼻, 是填海的好材料...
我最憎市區重建局. 最好好似菠蘿油王子裡面咁, 自行解體...

No comments: